2016-11-14

Aktualności

Monitoring wód podziemnych otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ponad 7 milionów złotych dofinansowania uzyskał kolejny etap Monitoringu wód podziemnych – wieloletni program, którego  celem jest ochrona zasobów wód podziemnych dla przyszłych pokoleń. Całkowity koszt przedsięwzięcia to niemal 9 mln 900 tysięcy złotych.
Zakres czwartego etapu przedsięwzięcia obejmuje budowę około 100 nowych piezometrów (otworów do poboru próbek wód podziemnych) w gminie Gdańsk oraz Pruszcz Gdański, trzyletni okres badawczy realizowany we wszystkich gminach będących partnerami przedsięwzięcia. Efektem będą: wiedza o jakości i ilości zasobów, ewentualnej  koncentracji i stopniu zagrożenia zanieczyszczeniami oraz rekomendacje, których wdrożenie pozwoli na realną ochronę zasobów.

studnie_ujec_wody_czarny_dwor_1

Badania pozwalają na trwałą ochronę zasobów wodnych. To jedyne tak obszerne, kompleksowe i wieloaspektowe badanie wód podziemnych w kraju


Koncepcja kompleksowego monitoringu wód podziemnych powstała w 2009 roku. Od tego czasu zrealizowano już 3 etapy prac badawczych. W efekcie powstały 64 piezometry, zabezpieczono studnie najbardziej narażone na zanieczyszczenia oraz wprowadzono przepisy w prawie miejscowym, które chronią cenne zasoby wód podziemnych.


Projekt „Rozwój monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Koszty projektu to 9.877.959,00 zł., dofinansowanie maksymalnie 7.236.900,00 zł. Partnerami przedsięwzięcia są Gmina Miasta Gdańsk, AQUA-Sopot Sp. z o.o. oraz Eksploatator Sp. z o.o. Projekt zakończy się w 2020 roku.


do góry