2019-03-12

Aktualności

Nowa inwestycja w gdańskim Jasieniu

Rozpoczyna się kolejna inwestycja w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III, dofinansowanego ze środków POiŚ Unii Europejskiej. Prace będą realizowane w ul. Kartuskiej na odcinku pomiędzy ul. Zwierzyniecką a ul. Szczytników oraz w ulicy Borsuczej i Rysiej.

z12200023q2croboty-drogowe

W ul. Kartuskiej zostanie wybudowana nowa kanalizacja sanitarna o długości 337 m. Inwestycja pozwoli na likwidację zbiorników bezodpływowych i podłączenie kolejnych mieszkańców do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Równolegle z budową kanalizacji sanitarnej, zaplanowano przebudowę wodociągu (likwidację starego wodociągu i budowę nowego). 

Prace będą realizowane także w ul. Borsuczej i Rysiej, gdzie w miejsce istniejącego wodociągu powstanie nowy. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom.

W czasie realizacji inwestycji przewidywane są czasowe utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym, o czym będziemy informować w odrębnych komunikatach.

Prace będą realizowane przez firmę „ZUK” Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu. W pierwszej kolejności Wykonawca robót planuje przebudowę sieci wodociągowej w ul. Borsuczej i Rysiej. Planowany termin zakończenia robót to trzeci kwartał 2020 r. Wartość zamówienia to 3 449 789,60 PLN netto.

Całkowita wartość Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III to 137, 6 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków POiŚ wynosi 68 mln. Oprócz prac w ul. Kartuskiej, w bieżącym roku planowane jest również rozpoczęcie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach – Słowackiego, Srebrniki, Jaśkowa Dolina, Aleja Zwycięstwa i  Aleja Grunwaldzka. Obecnie budowana jest także nowa sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach – Łyżwiarska, Olimpijska, Saneczkarska, Łucznicza i Podleckiego, której uczynnienie jest przewidziane jeszcze w bieżącym roku. Budowy nowej sieci kanalizacyjnej, która pozwoli przyłączyć się do sieci miejskiej kolejnym mieszkańcom Gdańska, doczekają się w tym roku również mieszkańcy ul. Charzykowskiej i Łapalickiej. 

do góry