2019-12-31

Aktualności

Nowa kanalizacja sanitarna w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe

Dobra wiadomość dla mieszkańców ulic –  Łyżwiarskiej, Łuczniczej, Olimpijskiej, Saneczkarskiej i Podleckiego. Wraz z początkiem roku będą mogli podłączyć swoje nieruchomości do nowej kanalizacji sanitarnej. 

budowa_kanalizacji_sanitarnej_mackowy.jpg

Nowy odcinek sieci pozwoli na odprowadzenie ścieków z około 60 kolejnych nieruchomości. Inwestycja zakończyła się jesienią tego roku. Sieć została właśnie oddana do użytku i mieszkańcy mogą już podłączać do niej swoje nieruchomości.

Dotacja na likwidację bezodpływowych zbiorników (szamb) wynosi 3 000 zł, a na likwidację przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 4 000 zł. Dodatkowo, można uzyskać także środki w wysokości 3 000 zł w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków (gdy wymagane jest zastosowanie pompy). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na www.gdansk.pl/ekodotacje.

 


Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach – Łyżwiarska, Łucznicza, Olimpijska, Saneczkarska i Podleckiego rozpoczęła się w czerwcu 2018 roku. Zakres prac obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej DN200 o długości 1170 m, 60 szt. przyłączy kanalizacyjnych DN 160 oraz odtworzenie nawierzchni po robotach sanitarnych.

Koszt budowy nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej to 2 146 350,00 zł brutto. Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Inwestycja została zrealizowana w ramach " Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III " .Główne zadania projektu to poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego oraz czystości wód i gleby, ochrona zdrowia ludzkiego oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Gdańska do wymagań prawnych Polski i Unii Europejskiej. W 2020 roku w ramach projektu planowana jest między innymi renowacja kluczowych dla Gdańska kolektorów sanitarnych w ul. Jaśkowa Dolina, w rejonie ulicy Cementowej oraz kolektora sanitarnego Wrzeszcz Ołowianka na odcinku od Placu Zebrań Ludowych do ul. Do Studzienki.


Wartość całego projektu to 137,6 mln zł, dofinansowanie wynosi 68 mln zł.

 

do góry