2014-07-07

Aktualności

Nowa przepompownia w ul. Wydmy

Przepompownia o wydajności 15,84 m3/h została wybudowana na potrzeby odprowadzenia ścieków z pięciu ośrodków wypoczynkowych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Środkowej/ Wydmy do kanalizacji miejskiej w ul. Nowotnej.

Do czasu realizacji inwestycji, ścieki odprowadzane były do systemu miejskiego poprzez starą przepompownię ścieków stanowiącą własność PKP. Przysparzała ona właścicielom ośrodków wypoczynkowych dużo problemów w okresie letnim.

nazwa_projektu

Stan pracy nowej przepompowni jest na bieżąco monitorowany przez eksploatatora, firmę SNG S.A.

Wartość inwestycji wyniosła (razem z kanałem sanitarnym) ok. 1,377 mln zł.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej.

do góry