2017-10-23

Aktualności

Nowy termin składania prac w konkursie Dlaczego sieci nie lubią śmieci?

Zgodnie z par. 6 ust. 1 Regulaminu IV edycji konkursu „Dlaczego sieci nie lubią śmieci?” organizator zdecydował się dokonać zmiany w jego treści POPRZEZ PRZESUNIĘCIE TERMINU PRZEWIDZIANEGO NA SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH. NOWY TERMIN TO 30 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

edycja_iv_chmurka_tytuc582

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące treści Regulaminu:

1. w par. 2 ust. 8a i 8b: w każdym miejscu datę „27 października 2017 r.” zastępuje się datą „30 października 2017 r.”

2. par. 3 ust. 6 przyjmuje brzmienie „Obrady jury konkursowego odbywać się będą w dniach od 31 października do 9 listopada 2017 r.”

Pozostała treść Regulaminu pozostaje bez zmian.

Przypominamy, że zadaniem uczestników konkursu edukacyjnego " Dlaczego sieci nie lubią śmieci? " jest ułożenie tekstu piosenki rap do gotowej bądź własnej melodii, wykonanie (solowe lub w grupie) tej piosenki oraz zapisanie utworu na dowolnym nośniku. Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych klas V-VII (wiek uczniów 10-13 lat). Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy zgodnie z wytycznymi i wypełninienie Formularza Zgłoszeniowego.

Prace należy składać w terminie do 30 października 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 10 listopada 2017 r.

W razie prosimy o kontakt z Panią Moniką Piotrowską - Szypryt (tel. 601 97 97 88, e-mail: mszypryt@giwk.pl).

 

Materiał merytoryczny, formularz zgłoszeniowy, plakat i regulamin - dostępne po kliknięciu.

do góry