2015-09-21

Aktualności

OCZYSZCZALNIA EKOLOGICZNĄ INWESTYCJĄ 25-LECIA

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód otrzymała najwięcej głosów wśród pomorskich inwestycji służących ochronie środowiska. 

Dziękujemy, że doceniliście przedsięwzięcie, w którym uczestniczymy od  ponad 10 lat, prowadząc działania w celu udoskonalania procesu oczyszczania ścieków.

eko-inwestycja-na-glowna-520x300

Zobaczcie wyniki w plebiscycie Ekoinwestycja Pomorza 2015,w kategorii numer 2:

 

Pierwsze miejsce to dla Gdańska ogromny powód do dumy. 

Oto kilka informacji o projektach inwestycyjnych, które zrealizowano w ciągu ostatnich 25 lat dla poprawy gospodarki ściekowej w Gdańsku i w konsekwencji, dla zapewnienia czystości gdańskich plaż:

 

EKOLOGIA ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W GDAŃŚKU

 

Od 25 lat, miasto Gdańsk realizuje projekty inwestycyjne, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na wody morskie, a także wody słodkie będące źródłem zaopatrzenia w wodę pitną oraz spełniające funkcje rekreacyjne i ekologiczne. My uczestniczymy w tym przedsięwzięciu od dziesięciu lat. Wtedy właśnie rozpoczął się okres najbardziej dynamicznego rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej. Rozpoczął się pierwszy etap Gdańskiego projektu wodno-ściekowego. Kluczowym elementem Projektu była modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. Oprócz oczywistych korzyści wynikających z modernizacji procesu oczyszczania i zwiększenia przepustowości oczyszczalni, możliwe było wyłączenie z użytkowania, w 2008 roku, przestarzałej technologicznie oczyszczalni Zaspa, która przez wiele lat była źródłem uciążliwych odorów i negatywnie wpływała na jakość życia mieszkańców dzielnicy Zaspa. W ramach projektu wybudowanych zostało ponadto, aż 86 km sieci kanalizacyjnej oraz 40 km sieci wodociągowej. Budżet I etapu GPWŚ wyniósł 215 milionów Euro, z czego 42% stanowiła dotacja z Europejskiego Funduszu Spójności. Zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód przyjmuje dziś ścieki komunalne z Gdańska, Sopotu, miasta i gminy Pruszcz Gdański, gminy Kolbudy oraz gminy Żukowo.

Drugi etap Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego realizowany jest od 2012 roku, a zakończenie prac planowane jest na 2016 rok. Wartość prac i inwestycji zaplanowanych w projekcie to 292 miliony złotych, z czego 59% to wkład Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dysponującego środkami Europejskiego Funduszu Spójności. Realizacja zadań projektowych umożliwi zwiększenie stopnia skanalizowania miasta do poziomu 99,4%.

W ostatnich latach, na terenie  Oczyszczalni Gdańsk Wschód powstała również Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych oraz Elektrociepłownia Biogazowa (CHP - instalacja do pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu).

                 


 

do góry