2020-06-22

Aktualności

Od 24 czerwca utrudnienia w ruchu drogowym na tzw. Starej ul. Słowackiego

W pierwszym etapie prac kierowcy mogą się spodziewać utrudnień na odcinku od ul. Reymonta do ul. Chrzanowskiego.

1440x720_utrudnienia.jpg

Wprowadzona tu zostanie tymczasowa organizacja ruchu w postaci ruchu jednokierunkowego (zamknięty zostanie pas ruchu w kierunku ul. Chrzanowskiego). Kierowców obowiązują objazdy. Prace na tym odcinku potrwają do 1 listopada 2020 r. W pozostałej części ulicy ruch pozostaje dwukierunkowy.

Prace są związane z kompleksową modernizacją tzw. Starej Słowackiego w Gdańsku. W zakres inwestycji wchodzi modernizacja infrastruktury podziemnej (wodociąg, kanalizacja sanitarna, budowa kanalizacji deszczowej). Na całej długości zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni (asfaltowa), chodniki (płytki betonowe) zagospodarowanie zieleni przyulicznej. U zbiegu ulicy Słowackiego i Reymonta powstanie rondo. Wzdłuż ulicy zostaną zlikwidowane zatoki autobusowe.

Inwestycja jest realizowana przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności na lata 2014-2021. Prace będą realizowane przez firmę WODKAN-Grzenkowicz Sp. z o.o. Koszt prac to 8 569 410, 10 zł brutto.

Na bieżąco będziemy informować o kolejnych etapach inwestycji i związanych z tym utrudnieniach. Zakończenie wszystkich prac planowane jest 31 stycznia 2022 r.

 Fundusze EU

do góry