2017-09-21

Aktualności

Ogłoszono wyniki konkursu na zagospodarowanie Grodzy Kamiennej

20 września 2017, o godzinie 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże w Gdańsku zostały ogłoszone wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej siedziby miejskiej Spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna przy ul. Grodza Kamienna 2 w Gdańsku.

plakat_a3_2a_ok

Spotkanie otworzył przewodniczący Sądu Konkursowego, Prezes GIWK Sp. z o.o. Pan Jacek Skarbek. Przybyłym gościom przedstawiony został skład sędziowski, przebieg konkursu oraz kryteria wyboru. W ostatnim, drugim etapie konkursu wpłynęło 5 prac, które zostały ocenione na podstawie przyjętych kryteriów o następującej wadze punktowej:

-         jakość i atrakcyjność rozwiązań projektu: 0-35

-         rozwiązania przestrzenne, powiązania z otoczeniem: 0-20

-         prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych: 0-25

-         innowacyjność i wykorzystanie nowych technologii: 0-10

-         ekonomika realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji: 0-10.

18 września 2017 r. na ostatnim posiedzeniu Sądu konkursowego wybrane zostały zwycięskie prace, jednak ich autorzy nadal jednak pozostali nieznani. Dopiero na dzisiejszym spotkaniu numery nadane poszczególnym projektom zostały odkodowane.
W ten sposób poznaliśmy efekt pracy sędziów:

I miejsce zajął Zespół Projektowy: Rochman Drohomirecki Architekci Jakub Drohomirecki, Mikołaj Ćwidak Pracownia Architektoniczna, Piotr Szulc, Adam Drohomirecki, Anna Hildebrandt – Fijorek, który otrzymał I nagrodę.

 I miejsceII nagroda za II miejsce została przyznana pracy, której autorem okazała się Pracownia Architektoniczna 3A Studio s.c.III miejsce i III nagrodę otrzymało Studio Projektowe Profil – Pracownia Autorska Halina Sucharska.

 

Jedna z prac została zdyskwalifikowana za niedopełnienie obowiązku nieujawniania autorów projektu.

Po przedstawieniu laureatów, Przewodniczący Sądu konkursowego podkreślił, że nie było pracy idealniej. - Do każdej z prac jurorzy mieli zastrzeżenia. Również zwycięski projekt będzie wymagać dopracowania. – podkreślał Jacek Skarbek. Najważniejsze dla członków składu sędziowskiego było to, by przyjęte rozwiązanie wskazywało na otwartość Spółki na mieszkańców i jej działania na rzecz rozwoju Miasta oraz by obiekt był wkomponowany w otoczenie w sposób przyjazny dla środowiska. – Nasz projekt ma być elementem rewitalizacji tej części miasta – uzupełniał Przewodniczący.

Po części oficjalnej, autorzy poszczególnych prac byli poproszeni o zabranie głosu. Pani Anna Hildebrandt – Fijorek podkreśliła, że najbardziej ekscytujące przy projektowaniu było znalezienie się w miejscu realizacji projektu i odkrycie jego atmosfery. – Poczucie tych emocji było najlepsza inspiracją do projektowania. – wspomniała współautorka najwyżej ocenionej pracy. Z kolei, Pan Władysław Sucharski reprezentujący pracownię, której praca została oceniona na III miejscu podkreślił, że najciekawsze jest to, że te same wytyczne i narzucone warunki konkursu mogą prowadzić do tak różnych rozwiązań.

Wszystkie 4 prace dopuszczone do II etapu konkursu zostały wyeksponowane w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Targ Węglowy 27. Pokonkursową wystawę prac można oglądać w godzinach pracy Stowarzyszenia tj. od 10:00 do 17:00 w dniach od 20 do 28 września 2017 r. Wstęp na wystawę bezpłatny.

do góry