2018-04-17

Aktualności

Plotaż w ramach projektu IWAMA wyróżniony

Informacja o stacji pilotowej wykonanej w ramach projektu IWAMA zamieszczona została na eksperckiej platformie informacyjnej Baltic Smart Water Hub, która przedstawia dobre praktyki eksploatacyjne oraz rozwiązania techniczne w gospodarce wodno-ściekowej w regionie Morza Bałtyckiego. Platforma prowadzona jest przez Union of the Baltic Cities, Sustainable Cities Commission.

img_4980

Stacja została zainstalowana na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. Celem pilotażu jest zweryfikowanie efektywności energetycznej nowej technologii oczyszczania ścieków komunalnych opartej na strącaniu chemicznym związków organicznych, usuwaniu azotu w procesie anammox (zastosowanie innych bakterii do usuwania biogenów niż te, które są obecnie wykorzystywane na oczyszczalni) oraz doczyszczaniu ścieków na złożu hydrofitowym tj. działającym wykorzystując naturalne procesy samooczyszczania zachodzące w przyrodzie na terenach podmokłych. Więceji nformacji o nt. projektu w zakładce

http://www.giwk.pl/projektymiedzynarodowe/iwama/pilotazwgdansku.html 

Poniżej link do informacji o stacji pilotowej zamieszczonej na platformie:

http://www.balticwaterhub.net/solutions/mobile-pilot-plant-evaluation-novel-wastewater-treatment-technologies-gdansk

do góry