2015-02-04

Aktualności

PONAD 3 KM SIECI WODOCIĄGOWEJ W DZIELNICY PRZERÓBKA

Rozpoczęły się prace związane z budową magistrali wodociągowej spinającej sieć w ul. Wyzwolenia z siecią w ul. Ku Ujściu w Gdańsku.

697799_62476461

Inwestycja (3,5 km wodociągu) ma zwiększyć niezawodność dostawy wody do celów socjalno-bytowych, przemysłowych i przeciwpożarowych na tym terenie.  Po zakończeniu przedsięwzięcia, obszar ten zaopatrywany będzie z dwóch kierunków: z Ujęcia Lipce i z ujęć Czarny Dwór i Zaspa Wodna.

Pracami budowlanymi zostaną objęte ulice: Wyzwolenia, Charpantiera, Pokładowa, Ku Ujściu i Chemików. Budowa magistrali nie powinna jednak powodować większych uciążliwości. Rurociąg układany będzie na poboczu dróg, a wszelkie przejścia pod infrastrukturą drogową i kolejową wykonane zostaną za pomocą przewiertów.

W ramach inwestycji wykonane zostanie również przejście wodociągiem pod Martwą Wisłą na głębokości ok. 25 mb.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wodociągowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. z Kartuz.

 

do góry