2012-01-11

Aktualności

Poprawiamy jakość wody na Wyspie Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej

12 stycznia 2012 roku rozpoczyna się pierwszy z trzech etapów inwestycji, której celem jest poprawa jakości wody na Wyspie Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej.

gpws_2_logo_podstawowa

Rozpoczyna się budowa około 7 kilometrowej sieci, która połączy Wyspę Sobieszewską i Płonię Wielką z gdańskim systemem wodociągowym. Pierwszy etap prac obejmuje budowę sieci w ul. Przełom (Górki Zachodnie). Przez najbliższe miesiące wykonywane będą także metodą przewiertu sterowanego przejścia wodociągu pod Wisłą Śmiałą i Wisłą Martwą. W kolejnych etapach prace będą przebiegać według następującego harmonogramu:

II kwartał 2012 r. - IV kwartał 2012 r.
II etap: Budowa sieci wodociągowej w ul. Nadwiślańskiej (od Wisły Śmiałej do ul. Tęczowej).

III kwartał 2012 r. - III kwartał 2013 r.
III etap: Budowa sieci wodociągowej w ul. Tęczowej, Księżycowej, wzdłuż istniejących kolektorów ściekowych na terenach leśnych, ul. Lazurowej).

Obecnie mieszkańcy są zaopatrywani z ujęć lokalnych Sobieszewo i Świbno oraz Pleniowo, które charakteryzują się podwyższoną zawartością fluorków, azotu amonowego oraz siarkowodoru. Po zakończeniu inwestycji, mieszkańcy oraz turyści korzystający z wypoczynku będą zaopatrywani z ujęcia i stacji uzdatniania wody Lipce. Ujmowana tu woda pochodzi ze studni głębinowych czwartorzędowych i kredowych -  spełnia polskie i unijne wymagania jakości wody.

Wykonawcą prac jest szczecińska firma Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych. Łączny koszt wykonania magistrali wyniesie 5,8 mln zł brutto. Inwestycja jest realizowana w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II. dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

do góry