2016-01-11

Aktualności

Porozumienie w sprawie ujednolicenia sieci w Gdańsku

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. porozumiała się ze Spółką GPEC Matarnia w sprawie przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w obszarze gdańskiej dzielnicy Kokoszki – ulice Fundamentowa i Budowlanych. Oznacza to, że obecnie cała sieć wodociągowo-kanalizacyjna w obrębie Gdańska jest zarządzana przez miejską spółkę GIWK, a eksploatowana przez Saur Neptun Gdańsk SA.

697799_62476461

Dla mieszkańców tego rejonu miasta, efektem porozumienia będzie poprawa bezpieczeństwa dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz większa sprawność usuwania awarii, które to usługi na co dzień świadczy Saur Neptun Gdańsk SA. Spółka GIWK w kolejnych latach planuje z kolei sukcesywną modernizację systemu w tym obszarze miasta.

Porozumienie między Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną a GPEC Matarnia jest efektem wieloletnich dążeń  GIWK do uporządkowania stanu własnościowego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gdańsku. Historycznie sieci w tej części dzielnicy Kokoszki należały do spółki UNICOM Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych Sp. z o.o., miały charakter przemysłowy i były oddzielone od systemu gdańskiego. Dziś znajdują się tu także budynki mieszkalne, które będą zaopatrywane w wodę zgodnie z przyjętymi w Gdańsku normami i zasadami.

Od 1 stycznia 2016 roku mieszkańcy tej części dzielnicy Kokoszki mogą załatwiać swoje sprawy związane z zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków w Saur Neptun Gdańsk. Do dyspozycji nowych klientów jest Biuro Obsługi Klienta, które znajduje się przy ul. Wałowej 46 lub numer alarmowy 994 oraz infolinia  58 301 30 91.

do góry