2019-12-09

Aktualności

Przebudowa kolektora sanitarnego w ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku

Podpisana została umowa na przebudowę kolektora sanitarnego Jaśkowa Dolina w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III.

1440x720_trwaja_prace.jpg

Zakres przedsięwzięcia przewiduje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie istniejących sieci kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem technologii bezwykopowej z wykorzystaniem elastycznego rękawa wykonanego z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową, utwardzanego promieniami UV (na odcinku długości około 1289 m) oraz metodą tzw. „pakera” (18 wskazanych lokalizacji) zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej wraz z odtworzeniem włączeń czynnych przyłączy oraz przebudowa/renowacja studni kanalizacji sanitarnej. Sieci podlegające przebudowie są wykonane z rur kamionkowych i żeliwnych, studnie kanalizacji sanitarnej wykonane z betonu i cegły.

Kolektor sanitarny DN 400 podlegający przebudowie zlokalizowany jest na terenie Gdańska w pasie drogowym ulicy Jaśkowa Dolina na długości ok. 2050 m.

Wykonawca prac jest firma AARSLEFF Sp. z o.o.

Inwestycja rozpocznie się wiosną 2020 roku.

Koszt robót to 1 742 570,00 zł netto.

do góry