2014-07-22

Aktualności

PRZEBUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO ZAROŚLAK

 23 lipca rozpozczynamy realizację inwestycji mającej zwiększyć bezpieczeństwo systemu odprowadzania ścieków w dzielnicy Śródmieście.

nazwa_projektu

W ramach inwestycji wybudujemy nowy odcinek kolektora sanitarnego „Zaroślak” o średnicy 1,0 m z rur żelbetowych o długości ok. 1,5 km. Inwestycja zostanie przeprowadzona metodą bezwykopową (mikrotuneling) w ulicach Zaroślak i Brzegi. Oznacza to mniejszą uciążliwość prac niż w przypadku metody wykopu otwartego. Jest to także metoda bardziej przyjazna środowisku. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to drugi kwartał 2015 r.

 

Prace zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie, które wygrało przetarg zorganizowany przez naszą Spółkę. Planowany koszt inwestycji to 9.506.566,52 PLN netto (11.693.076,82 PLN brutto).

 

Inwestycję realizujemy w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II – przedsięwzięcia, które w 59% dofinansowywane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu to 255 735 343,80 PLN netto.

do góry