2018-12-19

Aktualności

Przebudowa kolektorów sanitarnych w ulicach Marynarki Polskiej, Wiesława, Gnilnej, Angielskiej Grobli i Aksamitnej.

W dniu 15.11.2018 r. zakończyła się inwestycja mająca na celu przebudowę istniejących kolektorów sanitarnych w celu poprawy ich stanu technicznego w tym szczelności oraz całkowitą eliminację zjawiska infiltracji wody gruntowej do kolektorów i eksfiltracji ścieków do gruntu.

strona_w_przygotowaniu1

Roboty miały miejsce na ulicach: Aksamitnej, Gnolnej, Angielskiej Grobli, Siennickiej, Wiesława, Na Stępce w dzielnicy Śródmieście oraz na ulicach Mikołaja Reja i Marynarki Polskiej w dzielnicy Letnica.

Wykonawcą robót jest Przedsiebiorstwo Wielobranżowe " Wod-kan Grzenkowicz " Sp. z o.o., z siedzibą w Kartuzach jako Lider Konsorcjum, wraz z firmą Mazur Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu, jako Partner Konsorcjum.

Ostateczna wartość inwestycji to 2 185 129,72 zł netto.

Inwestycja została dofinansowana ze środków POIiŚ na lata 2014-2020.

do góry