2018-10-18

Aktualności

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej W200 w ul. Wosia Budzysza

Dnia 08.06.2018 rozpoczęła się inwestycja mająca na celu wymianę  odcinka istniejącej sieci wodociągowej z azbestocementu.

Realizowana jest we współpracy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, w ramach zadania pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa”

strona_w_przygotowaniu1

Nie przewiduje się utrudnień związanych z budową, gdyż inwestycja jest realizowana przy zamknięciu ul. ul. Wosia Budzysza ze względu na przebudowę infrastruktury tramwajowej 

Koszt netto inwestycji to 156.949, 29 PLN

Wykonawcą inwestycji jest firma Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) z siedzibą w Warszawie.

do góry