2019-01-30

Aktualności

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Złotników.

Wspólnie z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska realizujemy inwestycję polegającą na przebudowie sieci wodociągowej oraz modernizacji jezdni i chodników w ul. Złotników w Gdańsku.

z12200023q2croboty-drogowe

W ramach tego przedsięwzięcia wymienimy istniejącą sieć wodociągąwą DN100 na nową, z rur z żeliwa sferoidalnego DN 100. Łączna długość przebudowywanej sieci to ponad 92 m. Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdańska wykona natomiast remont ulicy na całej długości  (nowa konstrukcja jezdni z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni kamiennej), montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, słupki wygradzające) oraz nasadzenie drzew.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca II kwartału 2019 roku.

Wykonawcy robót:

Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET” (roboty drogowe, nawierzchniowe, Główny Wykonawca)

WODJAR Sp. z o.o. ( wymiana wodociągu)

W związku z prowadzonymi pracami, w poniedziałek, 28 stycznia od godz. 7 rano został zamknięty odcinek ul. Złotników – od wjazdu przy posesji nr 30/31 do skrzyżowania z ul. Świętego Ducha.

Z uwagi na fakt, że ulica Złotników stanowi obecnie dojazd do ul. Świętego Ducha, wytyczony został objazd do ul. Targ Drzewny poprzez odwrócenie kierunków ruchu na ul. Świętego Ducha, na odcinku od ul. Węglarskiej/Kołodziejskiej do skrzyżowania ul. Złotników z ul. Szewską. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała co najmniej do maja 2019 roku.


do góry