2018-12-05

Aktualności

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 21/2 obręb 050 przy ulicy Morenowe Wzgórze w Gdańsku.

Niniejszym zostaje ogłoszony przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 21/2 obręb 050 położonej w Gdańsku przy ulicy Morenowe Wzgórze.

1.logogiwk_newkopia

Oznaczenie nieruchomości to częśc działki nr 21/2 obręb 050, a wywoławcza stawka czynsu netto [zł/150m2/miesiąc] to 1200.00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100). Obowiązujące wadium to 800.00 PLN (słownie: osiemset 00/100). Postąpienie wynosi 15,00 PLN (słownie: piętnaście 00/100). Powierzchnia wspomnianej części działki to 0,0140 ha.

Termin składania foert mija w dniu 07 stycznia 2019 r. o godzinie 16:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie GIWK przy ulicy Kartuskiej 201 w Gdańsku, w sali 206 (II piętro).

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości dostępną na stronie http://bip.giwk.pl/ogloszenia-sprzedazy/. Zapytania można składać do dnia 02 stycznia 2019 r. na adres nieruchomosci@giwk.pl – odpowiedzi zamieszczone zostaną na stronie http://bip.giwk.pl/ogloszenia-sprzedazy/.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w każdym momencie bez podania przyczyny.

do góry