2019-02-21

Aktualności

PRZETARG. Wykonanie przebudowy kamienicy przy ul. Rycerskiej 10

Ogłaszamy przetarg na WYKONANIE PRZEBUDOWY KAMIENICY PRZY UL. RYCERSKIEJ 10 W GDAŃSKU wpisanej do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego. 

kamienica

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, kancelaria GIWK (parter), do dnia 12.03.2019 r. do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert: tego samego dnia o  godz. 10:15.

 

Termin wykonania zamówienia: 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Terminy pośrednie są określone w Części II SIWZ – Wzór Umowy.

Wadium: 40 000,00 zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena.

 

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

Szczegółowa treść ogłoszenia i dokumentacja przetargowa:

http://bip.giwk.pl/article/20101_Przebudowa_kamienicy_przy_ul._Rycerskiej_10_w_Gdansku..htm

do góry