2014-11-04

Aktualności

PRZYŁĄCZ SIĘ I WYLEJ ŚMIAŁO!- Podsumowanie kampanii.

Przez ostatni miesiąc informowaliśmy o tym, jak bezpiecznie i ekologicznie odprowadzać ścieki.

odplyw2

 

Prawie 300 spotów radiowych, kilkadziesiąt reklam internetowych, kilkanaście reklam prasowych, wiele materiałów redakcyjnych oraz bieżąca komunikacja z mieszkańcami – tak przebiegała kampania „WYLEJ Śmiało!”. Zakończyła się 31 października.

Dziś prezentujemy pytania, które zadawali Państwo na naszym profilu na Facebooku. Dotyczyły one głównie czynności, jakie należy wykonać, gdy chcemy przyłączyć naszą nieruchomość do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Odpowiedzi na te pytania zebraliśmy poniżej i traktujemy, jako najlepsze podsumowanie kampanii:

                     

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku o wydanie warunków technicznych?

Do wniosku należy dołączyć:

- mapę zasadniczą terenu w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją obiektu projektowanego lub istniejącego – do uzyskania w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku w Gdańsku lub mapę z zaznaczoną lokalizacją obiektu projektowanego lub istniejącego wydrukowaną poprzez stronę Interaktywnego Planu Gdańska

- wypis i wyrys z rejestru gruntów ( do uzyskania w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której wniosek dotyczy lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Czy bez warunków technicznych mogę uzgodnić projekt ?

Niestety nie. Posiadanie warunków technicznych jest niezbędne celem uzgodnienia projektu.

Czy wydanie warunków technicznych jest płatne?

Na etapie wydania warunków technicznych nie są pobierane opłaty. Opłata za wydanie warunków technicznych jest włączona w opłatę za wydanie uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Czy Inwestor, który nie posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością też może złożyć ten wniosek?

Jeśli Inwestor posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, należy złożyć
wniosek o przygotowanie umowy na przejęcie sieci. Natomiast w przypadku, gdy Inwestor NIE posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością należy złożyć wniosek o przygotowanie umowy przedwstępnej przejęcia sieci.

 

Czy projektant, który przygotowuje dokumentacje techniczną może złożyć wniosek w moim imieniu?

Tak. Po uzyskaniu warunków technicznych i podpisaniu umowy na przejęcie sieci należy zlecić opracowanie dokumentacji uprawnionemu projektantowi. Razem z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji technicznej należy złożyć 3 egzemplarze projektu budowlanego i dołączyć do nich warunki techniczne. Na wniosku należy wpisać nr Umowy przejęcia.

 

Czym jest protokół charakterystyki inwestycji?

Protokół Charakterystyki Inwestycji to dokument pozwalający na rozpoczęcie budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Wniosek o jego sporządzenie należy złożyć po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Jak zwołać odbiór końcowy ?

Odbiór końcowy zwołuje Inwestor najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem, korzystając z druku zamieszczonego na stronie www.giwk.pl w zakładce " Przyłączenie do sieci " (http://www.giwk.pl/przylaczenie-do-sieci.html). Inwestor wskazuje termin (dzień, godzina, miejsce, nr telefonu kontaktowego). Do wniosku należy dołączyć mapę geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w zasobach Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz kserokopię decyzji ZDiZ dotyczącą wbudowania infrastruktury technicznej.

 

Temat kanalizacji sanitarnej i ekologicznego odprowadzania ścieków, z pewnością będzie jeszcze obecny na naszej stronie i w mediach społecznościowych. Nadal zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań.

Dziś także premiera filmiku „Przyłącz się!”, czyli kroniki inwestycji kanalizacyjnych Gdańskiego projektu wodno-ściekowego, jednego z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych w regionie w ostatnich latach.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem:

 

Kampania realizowana jest w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego, dofinansowywanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

do góry