2016-03-11

Aktualności

Remont ul. Sobieskiego. Wykonawca wyłoniony

11 marca podpisana została umowa na „Przebudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i elementów odwodnienia wraz z przebudową układu drogowego w ulicy Sobieskiego od ul. Traugutta do ul. Smoluchowskiego (Nowej Medyków) w Gdańsku”. Prace ruszyć mają pod koniec marca.

697799_62476461

Inwestycja realizowana będzie przez firmę EUROVIA POLSKA SA, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez inwestora wiodącego - GIWK. Do procedury przetargowej przystąpiło 5 firm. Oferty były oceniane według kryterium ceny – 80% i terminu wykonania – 20%. Koszt najkorzystniejszej oferty to 3.176.297,74 PLN z VAT, deklarowany termin zakończenia prac to 5 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Przewidywany termin rozpoczęcia prac to koniec marca, a zakończenia prac - koniec sierpnia 2016 roku. Inwestycja w ulicy Sobieskiego (od ul. Traugutta do ul. Smoluchowskiego) będzie realizowana przez miejską spółkę GIWK, w partnerstwie z Gminą Miasta Gdańsk przy udziale Dyrekcji Rozwoju Miasta Gdańska. Miasto sfinansuje przebudowę elementów odwodnienia i układu drogowego, GIWK przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W zakresie inwestycji znajdują się:
- Przebudowa sieci wodociągowych o śr. DN200 i DN250 o łącznej dł. 2.261,3m
- Budowa przyłączy wodociągowych o łącznej dł. 101,75m
- Przebudowa (renowacja) kanałów sanitarnych śr. 200-230mm o dł. 978,1m
- Przebudowa układu drogowego na długości ok. 1 km
- Przebudowa elementów odwodnienia (wpustów kanalizacji deszczowej i wylotów przykanalików do Potoku Królewskiego) na długości ulicy ok. 1 km

do góry