2020-02-14

Aktualności

Renowacja kolektora sanitarnego w ul. Jaśkowa Dolina

Ropoczęła się renowacja kolektora sanitarnego w ul. Jaśkowa Dolina o łącznej długości ok. 2 km.

prace_ul_hallera_2009.jpg

Prace będą prowadzone w  godzinach 20.00 - 5.30 i zakończą się w maju tego roku. Realizacja rozpoczyna się od skrzyżowania ul. Jaśkowa Dolina z ul. Ignacego Matuszewskiego w kierunku ul. Grunwaldzkiej. W czasie trwania prac, kierowcy mogą spodziewać się zwężenia szerokości pasa ruchu i ograniczenia prędkości przejazdu, przy zachowaniu ruchu dwukierunkowego.

Renowacja odbywa się poprzez wprowadzenie wciągarką specjalnego rękawa z włókna szklanego nasączonego renowacyjną żywicą do wcześniej wyczyszczonego kolektora. Rękaw zostaje rozprężony za pomocą powietrza pod dużym ciśnieniem, dzięki czemu uzyskuje kształt rury poddawanej renowacji. Następnym etapem jest weryfikacja poprawności zamontowanej wykładziny przy pomocy kamer, a potem rozpoczyna się proces wygrzewania za pomocą lamp UV, w celu utwardzenia wykładziny.


W ten sposób zostanie odrestaurowany ponad 1200 metrowy odcinek kolektora sanitarnego. Dodatkowo, 18 odcinków kolektora będzie naprawianych punktowo, metodą tzw. pakera. Podobne prace były realizowane między innymi w 2008 roku przy ul. Hallera, kiedy przekierowano ścieki płynące wówczas do dawnej Oczyszczalni Zaspa (już nieistniejącej) do Oczyszczalni Ścieków Wschód.

Prace będą realizowane w ramach trzeciego etapu Gdańskiego projektu wodno-ściekowego, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w tym okresie programowania jesteśmy w stanie wyremontować kilka kluczowych dla bezpieczeństwa Gdańska kolektorów ściekowych . Podobną renowację w najbliższym czasie przejdzie także kolektor Wrzeszcz-Ołowianka.

Kolektor sanitarny znajdujący się w pasie drogowym ulicy Jaśkowa Dolina został wybudowany w 1979 roku. Jego zadaniem jest doprowadzenie ścieków do przepompowni Ołowianka. Renowacja kolektorów zapewni bezpieczeństwo środowiskowe odbioru ścieków z terenu Gdańska. Dzięki niej unikamy ryzyka przedostania się nawet niewielkiej ilości ścieków do gruntu, zwiększa się także bezpieczeństwo ich bezpiecznego dotarcia do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. Inwestycje realizowane w ramach projektu są także związane z intensywnym rozwojem tzw. górnego tarasu Gdańska i gmin sąsiadujących. Wraz z rozwojem aglomeracji, do Oczyszczalni Ścieków Wschód w Gdańsku, poprzez gdańskie kolektory trafia coraz więcej ścieków (także z gminy Sopot, Żukowo, Pruszcz Gdański). 

Gdański projekt wodno-ściekowy to wieloletnie przedsięwzięcie, realizowane w Gdańsku od 2006 roku. W pierwszych latach, główne inwestycje były skoncentrowane na poprawie jakości gdańskiej kranówki oraz budowie kanalizacji sanitarnej. Do tej pory (w trzech etapach), dzięki środkom unijnym powstało w Gdańsku 150,6 km sieci kanalizacji sanitarnej. W trzecim etapie inwestycje są skoncentrowane na renowacji i przebudowie istniejących sieci.

Wykonawcą prac przy ul. Jaśkowa Dolina jest firma AARSLEFF Sp. z o.o. Koszt przedsięwzięcia to 1 742 570,00 zł. netto. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

do góry