2013-04-17

Aktualności

Rozpoczyna się odtworzenie nawierzchni ul. Kartuskiej.

To ostatni etap przebudowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż jezdni. Prace odtworzeniowe prowadzone będą od rejonu posesji przy ul. Kartuskiej 239 do skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Zielony Stok. Roboty rozpoczynają się 18 kwietnia 2013 roku i będą trwały do końca kwietnia.

nazwa_projektu

Jezdnia na ww. odcinku zostanie zawężona do jednego pasa ruchu. Prace odbywać się będą w trzech etapach, odcinkami po ok. 150-200 metrów. Ruch w tym miejscu odbywać się będzie wahadłowo, w godz. 6.00-20.00 sterowany będzie ręcznie.  

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Wodociągowych i Kanalizacyjnych " WPRWiK " S.A. z Gdańska. Odtworzenie nawierzchni jest ostatnim etapem realizacji inwestycji, która rozpoczęła się 27 września 2012 r.

Inwestorem przebudowy kanalizacji sanitarnej jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. Inwestycja jest realizowana w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. GIWK Sp. z o.o. poprzez realizację projektu dąży do poprawy i ochrony stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Gdańska do standardów europejskich. Całkowita wartość Projektu wynosi 293 mln PLN, z czego ponad 164 mln PLN  (56 %) pochodzi z Funduszu Spójności. Pierwsze inwestycje rozpoczęły się już w 2007 roku. Zakończenie projektu planuje się na rok 2015 r.

do góry