2012-09-26

Aktualności

Rozpoczyna się przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kartuskiej

Roboty prowadzone będą od skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Zielony Stok, w kierunku ul. Łostowickiej, do posesji przy ul. Kartuskiej 239 na odcinku około 400 m. Prace będą trwały od 27 września do końca grudnia 2012 r. Realizacja prac wymagać będzie wprowadzenia wahadłowego ruchu pojazdów.

nazwa_projektu

Ruch wahadłowy będzie wprowadzany tylko na odcinkach, na których w danym momencie będą prowadzone prace.

 

Przebudowa istniejącej sieci polegać będzie na wymianie istniejącego rurociągu na nowy o większej średnicy, co umożliwi bezproblemowy odbiór większej ilości ścieków oraz na odtworzeniu (przepięciu) 6 istniejących przyłączy do nieruchomości. Prace będą prowadzone głównie metodą bezwykopową (techniką burstliningu zwaną też crackingiem), która jest mniej uciążliwa. Polega ona na jednoczesnym kruszeniu lub rozcinaniu starego rurociągu, rozpychaniu jego fragmentów na boki i w tak powiększoną przestrzeń - wciąganiu nowego przewodu, który po zakończeniu prac przejmuje wszelkie funkcje starego. Odcinki nowego rurociągu będą wprowadzane przez komory wlotowe o wymiarach ok. 2,5 m na 2,5 m, które na czas robót zostaną utworzone w miejscach istniejących studni kanalizacyjnych.  

 

Wykonawcą przedsięwzięcia, którego koszt wyniesie około 1,75 mln zł brutto,  jest Przedsiębiorstwo Robót Wodociągowych i Kanalizacyjnych " WPRWiK " S.A. z Gdańska. Umowa na realizację robót została podpisana 27 kwietnia 2012 r.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

 

Inwestycja jest realizowana w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nasza Spółka poprzez realizację projektu dąży do poprawy i ochrony stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowania gospodarki wodno-ściekowej miasta Gdańska do standardów europejskich. Całkowita wartość Projektu wynosi 290 mln PLN, z czego ponad 164 mln PLN  (56%) pochodzi z Funduszu Spójności. Pierwsze inwestycje rozpoczęły się już w 2007 roku. Zakończenie projektu planuje się na rok 2015 r.

 

 mapa_Kartuska_medium  

do góry