2012-06-19

Aktualności

Ruszył kolejny etap budowy sieci kanalizacyjnej w Gdańsku

27 kwietnia 2012 r. została podpisana umowa na przebudowę układu sieci kanalizacyjnej w rejonie przepompowni ścieków " Wiewiórcza " i  " Trzy Dęby " oraz w ul. Kartuskiej.

nazwa_projektu Wykonawcą prac, które zgodnie z harmonogramem rozpoczęły się w dniu 1 czerwca 2012 r., jest Przedsiębiorstwo Robót Wodociągowych i Kanalizacyjnych " WPRWiK " S.A. z Gdańska.

Zakres robót obejmuje następujące działania: budowę kanału sanitarnego w ul. Myśliwskiej i Hausbrandta, budowę bezobsługowej przepompowni ścieków " Wiewiórcza " , budowę przewodu tłocznego w ul. Wiewiórczej wraz z likwidacją starego rurociągu, likwidację istniejących przepompowni ścieków " Wiewiórcza " i  " Trzy Dęby " , przebudowę sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Piekarniczej oraz przebudowę kolektora sanitarnego w ul. Kartuskiej od skrzyżowania z ul. Zielony Stok w kierunku ul. Łostowickiej.

Konieczność realizacji przedsięwzięcia wynika z potrzeby uporządkowania gospodarki ściekowej w rejonie ulic Hausbrandta i Myśliwskiej wobec dokonującej się tam szybkiej zabudowy budynkami mieszkalnymi. Nowe rozwiązanie nie tylko usprawni funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej w tym rejonie lecz również umożliwi mieszkańcom ul. Hausbrandta włączenie się do sieci.

Całe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II, a jego koszt to około 1,75 mln zł brutto. Inwestycja jest dofinansowywana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Termin zakończenia prac, zgodnie z umową upływa z końcem sierpnia 2013 r.  

 kartuska MAP

do góry