2017-02-27

Aktualności

Studium wspólnych ścieków Kolektor Żuławski

Gdańsk, Pszczółki, Suchy Dąb, Gmina i Miasto Pruszcz Gdański będą opracowywać studium techniczno-ekonomiczne budowy kolektora odprowadzającego ścieki do Oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód. Koszt opracowania to 200 000 zł.

paragraf_mini

23 lutego Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę o wspólnym finansowaniu tego projektu. Prócz wymienionych gmin, partnerem finansowym studium będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. Pszczółki, Suchy Dąb, Gmina Pruszcz Gdański i Miasto Pruszcz Gdański testują możliwość wspólnego odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Gdańsku, która dysponuje rezerwą technologiczną. Celem projektu jest przygotowanie założeń techniczno-ekonomicznych, czyli takiego zaprojektowania infrastruktury niezbędnej do podłączenia wymienionych podmiotów do gdańskiego systemu kanalizacyjnego, aby określić opłacalność tego przedsięwzięcia. W ramach studium opracowane zostaną ponadto warianty przebiegu kolektora, wykonana zostanie analiza własności terenów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz oszacowany zostanie koszt realizacji całej inwestycji, rozłożony w przedstawionych wcześniej wariantach. Uzyskane liczby przełożą się na wartości partycypacji dla poszczególnych podmiotów, a także na prognozę wysokości taryfy za odprowadzone ścieki.


Koszt całego studium to 200 tysięcy złotych, z czego połowę pokryje GIWK, Miasto Pruszcz Gdański – 48 tys., Gmina Pruszcz Gdański – 31 tys., Pszczółki – 15 tys., Suchy Dąb zaś 6 tys. zł. Studium przygotuje wyłoniona do tego celu firma DS. Consulting.


Planowany kolektor ścieków ma być alternatywnym dla istniejącego kolektora sanitarnego ułożonego pod Kanałem Raduni. Pruszcz Gdański będzie badał zasadność przekierowania do projektowanego kolektora całego strumienia ścieków lub jedynie nadmiaru ścieków odprowadzanych obecnie kolektorem ułożonym pod dnem Kanału Raduni. Dla Miasta Gdańska rozwiązanie to jest korzystne. Oczyszczalnia ścieków Gdańsk-Wschód dysponuje bowiem odpowiednią infrastrukturą pozwalającą przyjąć większą ilości ścieków, co z kolei spowoduje dywersyfikację kosztów stałych utrzymania obiektu oczyszczalni. Ostateczna decyzja uzależniona jest jednak od wyników dziś uchwalonego projektu. Opracowanie studium potrwa do 12 października br.
 

do góry