2014-12-04

Aktualności

Sympozjum w Düsseldorfie

W dniach 20-21 listopada 2014 roku, w Düsseldorfie odbyło się sympozjum pt. „Przegląd metod modernizacji kolektorów wielkośrednicowych – problemy i rozwiązania”. Zostaliśmy na nie zaproszeni jako jedyna zagraniczna instytucja. Wszyscy pozostali uczestnicy konferencji reprezentowali niemieckie instytucje i przedsiębiorstwa.

 

dsc_0308_jpg

Podmioty odpowiedzialne za rozwój i eksploatację systemów kanalizacyjnych w Niemczech wymieniają się na tym sympozjum swoimi doświadczeniami od 12 lat. Omawiane są na nim problemy związane z budową, eksploatacją i renowacją wielkośrednicowych kolektorów kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej, a także nowe technologie i materiały mające zastosowanie przy rozwiązywaniu w/w problemów.

Tradycją sympozjum jest zapraszanie każdego roku jednej firmy z zagranicy, która ma możliwość zaprezentowania swoich doświadczeń. To  okazja do porównania niemickich rozwiązań, do tych które są stosowane i ugruntowane w innych krajach. Tym razem ten zaszczyt przypadł naszej Spółce.

W tym roku prezentowane były inwestycje i inne działania aktualnie realizowane m.in. w rejonach Hamburga, Essen, Düsseldorfu, Bremen i Mannheim.

Omawiane były takie zagadnienia jak:

  1. renowacja kanałów DN3000 metodą reliningu rurami GRP 2600,  wyprawami cementowymi, jak również wyprawami na bazie żywic,
  2.  uszczelnienie kanałów poprzez montaż manszet na złączach,
  3.   program monitoringu wpływu obecności siarkowodoru na korozję kolektorów betonowych i żelbetowych
  4. eksptremalne warunki podczas renowacji kanałów (duży przepływ ścieków, tymczasowe przepompownie)
  5. renowacja studni i kominów złazowych
  6. renowacja kanałów z równoczesną budową nawierzchni drogowych
  7. naprawa kolektorów na terenach szkód górniczych

GIWK w ramach sympozjum prezentował swoje doświadczenia związane z realizacją rurociągu tłocznego wewnątrz starego ceglanego kolektora o przekroju jajowym oraz budową kolektora Dn1600 i DN800 metodą mikrotunelingu.

 

 

do góry