2015-08-06

Aktualności

Trwa renowacja kolektorów ściekowych

Od granicy z Sopotem aż do Gdańskiej Zaspy trwa renowacja dwóch równoległych kolektorów ściekowych. Łącznie poddawanych renowacji jest 8 171 m sieci  kanalizacji sanitarnej. Renowacja przeprowadzana jest metodą bezwykopową za pomocą rękawów z włókna szklanego nasączanych i utwardzanych żywicą wewnątrz naprawianego przewodu. To dotychczas najdłuższy odcinek w Gdańsku jaki poddawany jest renowacji. 

_mg_8313

 

Pierwszym etapem procesu renowacji jest wykonanie prac przedprojektowych i projektowych. Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony a także poddawany przeglądom i ekspertyzom technicznym. Przegląd kanału pozwala na dokonanie oceny jego stanu – stopnia oczyszczenia powierzchni kanału, wielkości ewentualnych ubytków i pęknięć. Inspekcja kanałów została przeprowadzona przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanału. Analizie podlegają także dane geodezyjne, wysokości wód gruntowych i innych parametrów mających wpływ na wybór odpowiedniej metody renowacji. Renowacja polega na formowaniu nowej rury na miejscu robót wewnątrz starego przewodu.

Rękaw z włókna szklanego przed wprowadzeniem nasączany jest żywicą w kontrolowanych warunkach z zastosowaniem podciśnienia.Po nasączeniu rękaw jest dostarczany na plac budowy w samochodach chłodniach. Tylko tak można zapewnić odpowiednie dla danej żywicy warunki termiczne. Wprowadzony rękaw utwardzany jest następnie przez naświetlanie lampami UV.Realizacja przedsięwzięcia pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo odprowadzania ścieków. Uszczelnienie kolektora pozwoli na zabezpieczenie przed przedostawaniem się ścieków do gruntu i odwrotnie - wód gruntowych do kanalizacji. Jest to szczególnie istotne z powodu lokalizacji kolektorów ściekowych w rejonie ujęć wody.Renowacji podlegają dwa kolektory ściekowe, które pochodzą z lat 20 i 60 XX wieku. Stanowią one system, którym odprowadzane są ścieki z dzielnic: Zaspa, Przymorze i Żabianka.

 

 

 

 

do góry