2015-12-01

Aktualności

W Sztokholmie rozmawialiśmy o ochronie Morza Bałtyckiego

Uczestniczyliśmy w seminarium TODAYS’S CHALLENGES AND FUTURE SOLUTIONS. WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN SWEDEN AND POLAND.
 

 

prof._jacek_makinia

W latach 2015-2016 Polska objęła Prezydencję w Radzie Państwo Morza Bałtyckiego. Pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Państw Morza Bałtyckiego, Polska koncentruje się na trzech długofalowych priorytetach: zrównoważony region dobrobytu, tożsamość regionalna, oraz bezpieczny region.  Celem naszego kraju jest także podejmowanie dyskusji i konkretnych kroków w kierunku bardziej efektywnego zarządzania regionem, opierającego się na istniejących instytucjach i formatach współpracy, lecz przy większej ich harmonizacji.

Jednym z wydarzeń, które   odbyło się w związku z przewodnictwem Polski w RPMB było seminarium poświęcone tematyce ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków. Inicjatywa, promując zrównoważony rozwój w regionie Morza Bałtyckiego, wpisuje się w jeden z priorytetów Prezydencji Polski. Spotkanie odbyło się w dniach 25-26 listopada w Sztokholmie. Wzięli w nim udział także naukowcy i przedstawiciele branży wodno-ściekowej z Gdańska (w tym pracownicy naszej Spółki). Celem seminarium było przedstawienie wysiłków i osiągnięć Polski oraz Szwecji w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego poprzez efektywną gospodarkę wodno-ściekową. Cieszymy się, że Gdańsk miał okazje zaprezentować swoje działania, doświadczenia i plany w tym zakresie. 


Seminarium zorganizowane zostało we współpracy z Sekretariatem Rady Państw Morza Batyckiego (RPMB), Królewskim Instytutem Technologicznym (KTH) oraz stowarzyszeniem Suecia-Polonia Bro.
 Gospodarka wodna oraz powiązana z nią gospodarka ściekami to jedne z podstawowych czynników stanowiących o zrównoważonym rozwoju. Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacyjnych wiąże się z istotną redukcją zrzutów zanieczyszczeń do wód powierzchniowych. Polska realizuje w ten sposób swoje zobowiązania wynikające z ratyfikacji międzynarodowych umów związanych z ochroną wód Morza Bałtyckiego. 

 

 

do góry