2019-03-15

Aktualności

Więcej kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Olimpijskiej i Łyżwiarskiej

300 dodatkowych metrów kanalizacji sanitarnej i 80 kolejnych mieszkańców podłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ulicy Olimpijskiej, Łyżwiarskiej, Saneczkarskiej, Łuczniczej i Podleckiego.

z12200023q2croboty-drogowe

Rejon ulicy Olimpijskiej i Łyżwiarskiej to obszar o intensywnie rozwijającym się budownictwie. Z tego względu podpisaliśmy umowę na rozszerzenie zakresu prac. Wykonaliśmy dokumentację uzupełniającą i zleciliśmy realizację robót wykonawcy, który buduje obecnie kanalizację sanitarną w rejonie ulicy Olimpijskiej i Łyżwiarskiej.

Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej trwają tu od jesieni 2018 r. Z uwagi na rozszerzenie zakresu inwestycji przewidywany termin zakończenia robót to wrzesień 2019 r. Mieszkańcy będą mogli podłączyć nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na przełomie 2019 i 2020 roku.

Prace są realizowane w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III, dofinansowanego ze środków POiŚ Unii Europejskiej. Wykonawcą robót jest firma ARTOM Sp. z o.o. z Kartuz. Łączny koszt zadania inwestycyjnego to 1 451 545,50 PLN netto.

Całkowita wartość Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III to 137, 6 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków POiŚ wynosi 68 mln. Oprócz prac w ul. Kartuskiej, w bieżącym roku planowane jest również rozpoczęcie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach – Słowackiego, Srebrniki, Jaśkowa Dolina, Aleja Zwycięstwa i  Aleja Grunwaldzka. Budowy nowej sieci kanalizacyjnej, która pozwoli przyłączyć się do sieci miejskiej kolejnym mieszkańcom Gdańska, doczekają się w tym roku również mieszkańcy ul. Charzykowskiej i Łapalickiej. 

do góry