2014-03-31

Aktualności

WLEJ ŚMIAŁO!

 

W kwietniu 2014 roku przeprowadzimy kampanię społeczną promującą efekty wodnych inwestycji Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II, wieloletniego przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

 

wlejsmialo

Kampania ma pokazać, jak rozwój infrastruktury wodociągowej w mieście wpłynął na jakość i bezpieczeństwo dostawy kranówki. Dziś wszyscy mieszkańcy Gdańska mają dostęp do najlepszej wody pitnej. Dlatego właśnie wezwanie „Wlej śmiało! stało się głównym hasłem kampanii.

 

Lata 2004-2014 to czas realizacji kluczowych inwestycji, które doprowadziły do całkowitego dostosowania jakości gdańskiej wody do restrykcyjnych norm polskich i  unijnych. Aby osiągnąć taki rezultat, w ciągu ostatniego dziesięciolecia wybudowaliśmy ponad 40 km nowych sieci i magistrali wodociągowych, zmodernizowane zostały ujęcia wody, stacje uzdatniania, powstały nowe zbiorniki wody pitnej.

 

Inwestycje realizowane w ramach Gdańskiego projektu wodno- ściekowego doprowadziły także do zwiększenia zaopatrzenia ze źródeł głębinowych. Mieszkańcy Gdańska piją dziś wodę pochodzącą z siedmiu głównych ujęć głębinowych (Dolina Radości, Czarny Dwór, Zaspa Wodna, Osowa, Pręgowo, Zakoniczyn i Lipce) oraz z ujęcia powierzchniowego w Straszynie. W naszym mieście dominuje woda o wysokim lub średnim stopniu twardości, która jest bogata w ważne dla organizmu związki mineralne (zwłaszcza w wapń i magnez).

 

 

Zobacz najważniejsze inwestycje wodne Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II:

http://www.giwk.pl/inwestycje/gdanski-projekt-wodnosciekowy-2.html

 

Zobacz kronikę Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II dotyczącą inwestycji na rzecz poprawy jakości wody:

  http://www.youtube.com/watch?v=l1ALhY9Rnak

 

 Całkowity koszt Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II to około 290 mln PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

 

 

do góry