2013-06-11

Aktualności

WODA Z UJĘCIA LIPCE NA CAŁEJ WYSPIE SOBIESZEWSKIEJ

Zakończyła się kolejna faza budowy magistrali wodociągowej – inwestycji prowadzonej  w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II.

gpwsiiwoda

10 czerwca 2013 roku zmieniło się źródło zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych znajdujących się do tej pory w zasięgu ujęcia Świbno (ul. Boguckiego od nr. 39, ul. Wiosłowa, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Heleny Modrzejewskiej, ul. Klimatyczna, ul. Kempingowa, ul. Węgorzowa, ul. Rufowa, ul. Uzdrowiskowa, ul. Świbnieńska, ul. Urwista, ul. Akwenowa, ul. Przegalińska od nr 95 i ul. Dulkowa). Dostarczana tam woda, podobnie jak w pozostałej części wyspy Sobieszewskiej pochodzi z ujęcia głębinowego Lipce. Pierwsze przełączenie źródła zasilania w wodę mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej odbyło się we wrześniu 2012 roku.

Nowa woda podawana mieszkańcom spełnia wszystkie parametry jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. Pije ją duża część gdańszczan (m.in. mieszkańcy Śródmieścia, Orunii, Lipiec i Stogów). Woda z ujęcia Lipce, zupełnie inna w swoich parametrach, niż ta pochodząca z lokalnych ujęć, oznacza dla mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej nową jakość. Charakteryzuje się wyższą twardością, przez co stanowi ważny suplement magnezu i wapnia w codziennej diecie.

                                                                                                     

Inwestycja polegająca na włączeniu Wyspy Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej do gdańskiego systemu wodociągowego realizowana jest przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II – przedsięwzięcia, które w 56 % dofinansowywane jest z funduszy unijnych (ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

do góry