2013-03-21

Aktualności

WSPÓLNIE TROSZCZMY SIĘ O WODĘ

Oszczędzanie wody to również ochrona jej zasobów. Ważna jest ochrona stref, w których znajdują się ujęcia wody pitnej. Odpowiednie dbanie o czystość tych terenów jest krokiem zmierzającym ku zapewnieniu wody o odpowiedniej jakości.

 

kwiatowy_dzien_wody

     Czy wiesz, że..

W Gdańsku aż 70% mieszkańców zaopatrywanych jest z ujęć podziemnych. Wiele z nich znajduje się w miejscach codziennej aktywności człowieka np. studnie ujęcia wody Czarny Dwór znajdują się na terenie popularnego miejsca rekreacji jakim jest Park Reagana w Pasie Nadmorskim. 

 GIWK od wielu lat realizuje działania ekologiczne, których celem jest promowanie aktywnej ochrony ujęć wody.  W 2009 roku, w strefie ochrony ujęć wody Czarny Dwór i Zaspa postawiliśmy 50 tablic edukacyjnych zaprojektowanych przez uczestników konkursu „Chrońmy ujęcia wody”. Od kilku lat, we wrześniu, wspólnie z uczniami okolicznych szkół sprzątamy teren Pasa Nadmorskiego.

 

  Na tablicach edukacyjnych znajdują się rysunki dzieci przedstawiające podstawowe zasady troski o Pas Nadmorski i strefy ujmowania wody. Oto niektóre z nich:

 

 

do góry