2016-04-19

Aktualności

Współpracujemy dla ochrony Bałtyku

14 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyło się seminarium pn. „Reducing nutrient inputs to the Baltic Sea – how to strengthen project partnership in the region” (tłum. Zmniejszenie wpływu biogenów na Morze Bałtyckie – jak wzmocnić współpracę w regionie”) poświęcone współpracy pomiędzy krajami w Regionie Morza Bałtyckiego dla zmniejszenia ładunku biogenów (związków azotu i fosforu) odprowadzanych do środowiska morskiego.

seminarium_logo

Seminarium jest jednym z wielu spotkań nawiązujących do nowej strategii Unii Europejskiej ukierunkowanej na zacieśnianie współpracy w regionie dla ochrony Morza Bałtyckiego. Tematy omawiane podczas seminarium dotyczyły szeregu aspektów związanych z ochroną Bałtyku. Dyskutowane były kwestie zmniejszenia emisji ładunków biogenów odprowadzanych do Morza ze źródeł punktowych i obszarowych oraz kwestie dotyczące zrównoważonej gospodarki osadami ściekowymi, które stanowią produkt uboczny procesu oczyszczania ścieków.

W seminarium, które otworzył wicemarszałek województwa pomorskiego Pan Krzysztof Trawicki, wzięło udział 60 uczestników.

Jednym z prelegentów był Dyrektor ds. techniczno-operacyjnych GIWK, Pan Ryszard Gajewski, który w swojej prezentacji poruszył kwestie związane z wydajnością energetyczną procesu oczyszczania ścieków i z zagospodarowaniem osadów ściekowych. Omawiane zagadnienia stanowią przedmiot międzynarodowego projektu IWAMA (Interactive Water Management – Interaktywna Gospodarka Wodna), w którym Spółka GIWK bierze udział.

do góry