2014-01-24

Aktualności

WSTRZYMANIE PRAC ZWIAZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICY GDAŃSK OSOWA

Ze względu na niewywiązywanie się z zobowiązań umownych oraz zgłaszane przez mieszkańców dzielnicy Gdańsk Osowa uwagi co do sposobu realizacji prac dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej, odstąpiono od umowy z dotychczasowym wykonawcą tych prac - firmą „Eko-Bet” Sp. z o.o. ze Złocieńca.

nazwa_projektu

Obecnie prowadzona jest inwentaryzacja robót zrealizowanych przez dotychczasowego wykonawcę. Po jej zakończeniu, w postępowaniu przetargowym, zostanie wyłoniony wykonawca, który zakończy budowę kanalizacji sanitarnej oraz odtworzy drogi do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Szczegółowy harmonogram dalszych działań, zmierzających do jak najszybszego zakończenia inwestycji,  zostanie przedstawiony po zakończeniu inwentaryzacji.

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Osowa jest realizowana w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

do góry