2016-04-08

Aktualności

Wybór partnera

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. działając wspólnie z  Gminą Miasto Gdańsk informuje, że w wyniku otwartego naboru na partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego polegającego na monitoringu wód podziemnych wybrano następujące podmioty:


1. EKSPLOATATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance,
2. AQUA-Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

697799_62476461

Partnerzy wspólnie przygotują do dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020 projekt „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański”. Termin składania wniosków to 13 maja 2016 r.
Celem Projektu jest rozwój systemu monitorowania wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i Pruszcza Gdańskiego. Badania jakości i ilości wód podziemnych będą prowadzone w rejonie ujęć wody i stref zanieczyszczonych. Główne zadania planowane w ramach Projektu to:
1. Monitoring i remediacja  strefy wód zanieczyszczonych w  Gdańsku-Oliwie (Gmina Miasto Gdańsk)
2. Monitoring i remediacja strefy wód zanieczyszczonych w rejonie ujęcia " Lipce " (Gmina Miasto Gdańsk)
3. Uzupełnienie monitoringu osłonowego w rejonie ujęć " Czarny Dwór " i  " Zaspa Wodna " (GIWK)
4. Uzupełnienie monitoringu osłonowego w rejonie ujęcia " Lipce " (GIWK)
5. Badanie stanu wód podziemnych w rejonie Gdańsk-Kokoszki w zakresie ich wykorzystania dla celów zaopatrzenia w wodę pitną (GIWK)
6. Budowa punktów obserwacyjnych wód podziemnych w Rekcinie (Eksploatator)
7. Weryfikacja zasobów wód podziemnych Gdańska, Sopotu i Gm. Pruszcz Gdański
8. Monitoring ujęć komunalnych Gdańska, Sopotu i Gm. Pruszcz Gdański
9. Ogólna ocena stanu wód podziemnych w Gdańsku, Sopocie i Gm. Pruszcz Gdański

Szacowana wartość projektu to 9,9 mln zł.

do góry