2014-09-30

Aktualności

WYLEJ śmiało!

Wylej śmiało! to hasło towarzyszące drugiej odsłonie kampanii Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II. Kampania wystartowała 29.09.2014 r. i potrwa do końca października.

giwk_wylej_prasa_copy

W kampanii " Wylej śmiało " informujemy o efektach przedsięwzięć prowadzonych w zakresie gospodarki ściekowej, o rozbudowie kanalizacji sanitarnej w mieście.

W ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II budujemy około 30 km sieci kanalizacji sanitarnej. Z efektów Projektu skorzysta prawie 2900 osób z dzielnic: Osowa, Smęgorzyno, Maćkowy i Ujeścisko-Łostowice. Projekt doprowadzi do likwidacji setek zbiorników bezodpływowych oraz związanych z nimi uciążliwości.W kampanii kanalizacja sanitarna przedstawiana jest jako:

Bezpieczny odpływ zużytej wody

Przyjazny środowisku odpływ zużytej wody

Wygodny odpływ zużytej wody

Tańszy sposób odprowadzania ścieków.

Głównym celem komunikacyjnym kampanii jest zachęcenie mieszkańców terenów objętych budową kanalizacji do przyłączania się do sieci. Przekaz jednak skierowany jest pośrednio do całej lokalnej społeczności, bo dotyka ważnego środowiskowego zagadnienia.

Przekaz ekologiczny będzie obecny przez cały październik w lokalnych mediach: w prasie, radiu, internecie, na stronach www.giwk.pl, www.gdansk.pl  oraz na platformie społecznościowej redagowanej przez GIWK - Bliżej Źródeł.

 http://blizejzrodel.pl/

https://pl-pl.facebook.com/BlizejZrodel

Wszystkich zainteresowanych tematem zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu:

 

Gdański projekt wodno-ściekowy etap II dofinansowywany jest ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

do góry