2012-10-20

Aktualności

Zakończenie międzynarodowego projektu PURE w Gdańsku.

Przez prawie 3 lata Miasto Gdańsk było partnerem międzynarodowego projektu PURE (Project on Urban Reduction of Eutrophication - Projekt dot. zmniejszenia eutrofizacji wód powodowanych zanieczyszczeniami z terenów zurbanizowanych). Celem projektu było zmniejszenie ładunku fosforu w oczyszczonych ściekach odprowadzanych do Morza Bałtyckiego oraz zagospodarowanie osadów ściekowych. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna jako właściciel Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód została zaproszona do udziału w projekcie.

p1020125

W ramach projektu odbyło się wiele wizyt studyjnych m.in. w Rydze, Tallinie, Lubece oraz uzupełniających spotkań pozwalających na jeszcze bardziej kompleksową wymianę informacji i doświadczeń.

Konferencja zamykająca projekt odbyła się w dniach 16 - 18 października 2012 r. w Gdańsku. Była to okazja nie tylko do podsumowania projektu i osiągniętych rezultatów lecz również do poruszenia w szerszym zakresie zagadnień związanych z procesem eutrofizacji wód Morza Bałtyckiego i ochroną środowiska w ogóle. Do udziału w pierwszej części konferencji zaproszono przedstawicieli firm i instytucji zajmujących się tematyką ochrony środowiska, w szczególności związaną z procesem oczyszczania ścieków. W pierwszym dniu wzięło udziało około 100 osób. między innymi przedstawiciele  HELCOM-u, Fundacji John'a Nurminen'a, Ambasady Finlandii w Polsce, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, GIOŚ, strony Finansującej - Program Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007 - 2013 oraz przedstawicieli firm wodociągowo-kanalizacyjnych z różnych regionów Polski. Drugiego dnia uczestnicy konferencji zwiedzili Oczyszczalnię Ścieków Gdańsk Wschód. Wizyta została przygotowana we współpracy w eksploatatorem obiektu Spółką Saur Neptun Gdańsk.

Podjęte w ostatnich latach inwestycje na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańśk Wschód pozwalają utrzymać ładunek biogenów wprowadzanych do wód Morza Bałtyckiego na poziomie rekomendowanym przez UE i poziomie bliskim rekomendacji HELCOM. Gdańsk pełnił w projekcie rolę miasta pokazowego.

do góry