2016-01-18

Aktualności

Zakończenie pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Osowej

Do nowej sieci kanalizacji sanitarnej mogą przyłączać się mieszkańcy ulic: Barniewicka, Centaura, Cerery, Herosa, Hestii, Izydy, Jutrzenki, Junony, Konkordii, Konstelacji, Letniskowej, Nowy Świat, Oriona, Penelopy, Seleny, Temidy, Westy, Zeusa (w ramach I etapu inwestycji), a także właściciele posesji przy ul. Antygony, Planetarnej i Wenus (w ramach III etapu inwestycji).

nazwa_projektu

- Co ważne, mieszkańcy których nieruchomości zlokalizowane są w rejonie tych ulic uzyskać mogą dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w Gdańsku na likwidację zbiorników bezodpływowych – mówi zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak. - To największe zadanie inwestycyjne Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II. Łącznie, po zakończeniu całej inwestycji w Osowej, ponad 2 tysiące osób będzie mogło skorzystać z kanalizacji sanitarnej.
 
Szczegółowe informacje na ten temat dofinansowania z Urzędu Miejskiego w Gdańsku na likwidację zbiorników bezodpływowych (szamb) znajdują się na stronie internetowej http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Dotacja-na-likwidacje-zbiornikow-bezodplywowych-i-przydomowych-oczyszczalni-poprzez-przylaczenie-do-miejskiej-sieci-kanalizacji-sanitarnej,a,44968. Zostaną także przekazane
w specjalnych pismach dla mieszkańców tej części dzielnicy Osowa. Pismo będzie również zawierało wszystkie szczegółowe informacje na temat zasad przyłączenia się do nowej sieci.

Inwestycja została zrealizowana przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II – przedsięwzięcia, które dofinansowywane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu to 292 267 187,00 PLN netto. Wykonawcą sieci była firma Eko-Bet Sp. z o.o. ze Złocieńca oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane „Skibiński” Mieczysław Skibiński z Sierakowic.

W najbliższych tygodniach planowany jest również odbiór II etapu kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic m.in. Chełmińskiej, Kielnieńskiej, Myśliborskiej i w ulicach sąsiednich. O możliwości przyłączania się do nowej sieci pozostałych nieruchomości objętych inwestycją, poinformujemy w osobnym komunikacie.

do góry