2019-07-22

Aktualności

Zakończenie prac w ul. Złotników

Wspólnie z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyliśmy inwestycję polegającą na przebudowie sieci wodociągowej oraz modernizacji jezdni i chodników w ul. Złotników w Gdańsku.

z12200023q2croboty-drogowe

W ramach inwestycji wymieniona została istniejącą sieć wodociągowa DN 100 na nową, z rur z żeliwa sferoidalnego DN 100. Łączna długość przebudowanej sieci to ponad 92 m. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wykonała remont ulicy na całej długości  - nowa konstrukcja jezdni z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni kamiennej. Zmieniała się także architektura tego miejsca -  zamontowane zostały nowe ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, słupki wygradzające, nasadzone zostały także nowe drzewa.

do góry