2020-01-24

Aktualności

Zakończyła się przebudowa kolektorów sanitarnych na terenie Gdańska

Zakres inwestycji przewidywał bezwykopową przebudowę fragmentów kolektorów sanitarnych wraz z renowacją istniejących studni i komór kanalizacyjnych.

1440x720_utrudnienia.jpg

Zakres robót dotyczący przebudowy w ul. Odrzańskiej

-   bezwykopowa przebudowa (renowacja) kolektora sanitarnego o średnicy  DN200 i długości 367m wraz z przebudową (renowacją) istniejących studni i komór kanalizacyjnych 8 szt.

 

Zakres robót dotyczący przebudowy w ul. Balcerskiego/Kielnieńska, Sołdka/Kielnieńska

-   bezwykopowa przebudowa (renowacja) kolektora sanitarnego w ul. Balcerskiego o średnicy  DN200 i długości 127 m,

-   bezwykopowa przebudowa (renowację) kolektora sanitarnego w ul. Sołdka o średnicy  DN200 i długości 44 m,

-   przebudowa (renowacja) istniejących studni i komór kanalizacyjnych 8 szt.

 

Zakres robót dotyczący przebudowy w ul. Szarej

-   bezwykopowa przebudowa (renowacja) kolektora sanitarnego o średnicy  DN225 i długości 230m, DN250 i długości 93m wraz z przebudową (renowacją) istniejących studni i komór kanalizacyjnych 10 szt.

 

Zakres robót dotyczący przebudowy w ul. Kartuskiej

-   bezwykopowa przebudowa (renowacja) kolektora sanitarnego o średnicy  DN400 i długości 68m, DN350 i długości 82m, jedna naprawa punktowa kanału sanitarnego w wykopie otwartym wraz z przebudową (renowacją) istniejących studni i komór kanalizacyjnych 5 szt. oraz budowę 1szt. nowej studni.

 

Zakres robót dotyczący przebudowy w ul. Pod Zrębem, Żabi Kruk, Zaułek Ormiański

-   bezwykopowa przebudowa (renowacja) kolektora sanitarnego w ul. Pod Zrębem o średnicy  DN380 i długości 92 m,

-   bezwykopowa przebudowa (renowacja) kolektora sanitarnego w ul. Żabi Kruk o średnicy  DN450 i długości 11m, DN250 i długości 222m, DN225 i długości 63m,

-   przebudowa (renowacja) istniejących studni i komór kanalizacyjnych 20 szt. oraz budowę nowych studni 4 szt.

-   wymiana kanału sanitarnego w ul. Pod Zrębem w wykopie otwartym o średnicy  DN400 i długości 51 m,

-   wymiana kanału sanitarnego w ul. Żabi Kruk w wykopie otwartym o średnicy  DN450 i długości 129 m,

-   wymiana kanału sanitarnego w ul. Zaułek Ormiański w wykopie otwartym o średnicy  DN200 i długości 74 m

 

Zakres robót dotyczący przebudowy w ul. Dyrekcyjnej, Kupieckiej, Wały Piastowskie

-   bezwykopowa przebudowa (renowacja) kolektora sanitarnego w ul. Dyrekcyjnej o średnicy  DN300 i długości 130m,

-   wymiana kolektora sanitarnego w wykopie otwartym w ul. Kupieckiej o średnicy  DN400 i długości 130m,

-   bezwykopowa przebudowa (renowacja) kolektora sanitarnego w ul. Wały Piastowskie o średnicy  DN450 i długości 43m,

-   przebudowa (renowacja) istniejących studni i komór kanalizacyjnych 3 szt. oraz budowa nowych studni 5szt.

 

Zakres robót dotyczący przebudowy w ul. Katarzynki

-   bezwykopowa przebudowa (renowacja) kolektora sanitarnego o średnicy  DN400 i długości 53m,

-   przebudowa (renowacja) istniejących studni i komór kanalizacyjnych 2 szt.

 

Zakres robót dotyczący przebudowy w ul. Podwale Grodzkie

-   bezwykopowa przebudowa (renowacja) kolektora sanitarnego o średnicy  DN250 i długości 36m,

-   przebudowa (renowacja) istniejących studni i komór kanalizacyjnych 2 szt.

 

Zakres robót dotyczący przebudowy w ul. Mieszczańskiej

-   bezwykopowa przebudowa (renowacja) kolektora sanitarnego o średnicy  DN250 i długości 110m,

-   przebudowa (renowacja) istniejących studni i komór kanalizacyjnych 3 szt.

 

Zakres robót dotyczący przebudowy w ul. Krowiej

-   bezwykopowa przebudowa (renowacja) kolektora sanitarnego o średnicy  DN225 i długości 59m,

-   przebudowa (renowacja) istniejących studni i komór kanalizacyjnych 2 szt.

 

Zakres robót dotyczący przebudowy w ul. Teatralnej i Wełniarskiej

-   bezwykopowa przebudowa (renowacja) kolektora sanitarnego w ul. Teatralnej o średnicy  DN200, DN225 i długości 65m,

-   bezwykopowa przebudowa (renowacja) kolektora sanitarnego w ul. Wełniarskiej o średnicy  DN250 i długości 113m,

-   przebudowa (renowacja) istniejących studni i komór kanalizacyjnych 11 szt.

 

Zakres robót dotyczący przebudowy w ul. Na Piaskach

-   bezwykopowa przebudowa (renowacja) kolektora sanitarnego o średnicy  DN225 i długości 174m, DN250 i długości 36m,

-   wymiana kolektora sanitarnego w wykopie otwartym o średnicy  DN250 i długości 3m,

-   przebudowa (renowacja) istniejących studni i komór kanalizacyjnych 8 szt.

 

Zakres robót dotyczący przebudowy w ul. Targ Rakowy

-   bezwykopowa przebudowa (renowacja) kolektora sanitarnego o średnicy  DN380 i długości 44m,

-   przebudowa (renowacja) istniejących studni i komór kanalizacyjnych 3 szt.

 

Zakres robót dotyczący przebudowy w ul. Ogarnej

-   bezwykopowa przebudowa (renowacja) kolektora sanitarnego o średnicy  DN250 i długości 159m,

-   przebudowa (renowacja) istniejących studni i komór kanalizacyjnych 3 szt.

 

Zakres robót dotyczący przebudowy w ul. Siedlickiej

-   bezwykopowa przebudowa (renowacja) kolektora sanitarnego o średnicy  DN300 i długości 276m,

przebudowa (renowacja) istniejących studni i komór kanalizacyjnych 14 szt.

 

Koszt inwestycji wyniósł 2.945.665,49 netto. Zadanie było  realizowane w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej.

do góry