2019-11-29

Aktualności

Zakończyły się roboty w ul. Poznańskiej

Dobiegła końca budowa sieci wodociągowej, realizowana w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III w ul. Poznańskiej.

1440x720_trwaja_prace.jpg

Zakres prac obejmował:

 • Przebudowę sieci wodociągowej z uzbrojeniem w ulicy Poznańskiej na odcinku od ulicy Czerwony Dwór do ulicy Gen. Bora Komorowskiego
 • Wymiana przyłączy wodociągowych
 • Przełączenie do nowej sieci wodociągowej istniejących przyłączy wodociągowych
 • Przebudowa sieci wodociągowej wraz z armaturą  przy ul. Gen. Bora – Komorowskiego w miejscu włączenia nowobudowanego wodociągu w ul. Poznańskiej.
 • Likwidacja istniejącego wodociągu zlokalizowanego w chodniku ul. Poznańskiej
 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej o średnicy Ф315PVC i długości ok. 123 m wraz ze studniami rewizyjnym (4 szt.) w ulicy Poznańskiej na odcinku od ulicy Czerwony Dwór do ulicy Gen. Bora – Komorowskiego
 • Budowa 3 szt. wpustów deszczowych wraz z przyłączami
 • Wymiana 2 szt. istniejących wpustów deszczowych wraz z przyłączami na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej i ulicy Gen. Bora – Komorowskiego.
 • Likwidacja istniejącego odcinka i przyłączy kanalizacji deszczowej dł. ok. 19,5 m wraz  z wpustami  na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej i ulicy Gen. Bora – Komorowskiego.
 • Odtworzenie nawierzchni jezdni, budowa chodnika i wymiana nawierzchni istniejących wjazdów po wschodniej stronie jezdni
 • Odtworzenie  nawierzchni po robotach sieciowych w   ulicy Poznańskiej   (na całej szerokości jezdni) wraz z nadaniem jezdni odpowiednich spadków umożliwiających  prawidłowe odprowadzenie wody opadowej do nowobudowanej kanalizacji deszczowej.
 • Budowa chodnika po wschodniej stronie ulicy
 • Wymiana   nawierzchni  na  istniejących  wjazdach  bramowych  po  wschodniej stronie jezdni

Inwestycja była realizowana w ramach „Gdańskiego projektu wodno- ściekowego etap III”, który jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, okres programowania 2014 - 2020 (Nr umowy o dofinansowanie  POIS.02.03.00-00-0269/17-00).

do góry