2013-01-29

Aktualności

Zwiększamy zakres Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II

Otrzymaliśmy pozytywną decyzję Ministerstwa Środowiska, aby do projektu włączyć 6 kolejnych zadań. Zwiększy się efekt ekologiczny i społeczny tego przedsięwzięcia.

nazwa_projektu

Dzięki oszczędnościom, jakie powstały po zakończonych postępowaniach przetargowych, Gdański projekt wodno-ściekowy etap II rozszerzy się o nowe inwestycje. Kolejni Gdańszczanie uzyskają dostęp do kanalizacji sanitarnej, przeprowadzone zostaną dodatkowe prace modernizacyjne usprawniające system ściekowy miasta. 

Zwiększenie zasięgu GPWŚ II odczują zwłaszcza mieszkańcy Osowej. W tej dzielnicy, do sieci kanalizacji sanitarnej zostaną podłączeni dodatkowo mieszkańcy rejonu ulic: Gowidlińskiej, Zatokowej, Cerery, Antygony, Jutrzenki, Planetarnej, Oriona, Barniewickiej i Wenus. Powstaną także przyłącza w ul. Gnieźnieńskiej, Kruszwickiej, Chełmińskiej i Izydy. Wśród nowych inwestycji znajdą się także:

  • przebudowa kolektora sanitarnego Zaroślak,
  • przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy w ul. Wschodniej,
  • budowa magistrali wodociągowej oraz przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bysewskiej,
  • budowa nowej przepompowni ścieków w ul. Wydmy oraz
  • prace modernizacyjne na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód i na terenie zbiorników wody Sobieski.

Do tej pory Gdański projekt wodno-ściekowy etap II obejmował 14 zadań realizowanych w 16 dzielnicach. Obecnie trwa między innymi budowa magistrali wodociągowej na terenie Wyspy Sobieszewskiej, budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Maćkowy, Osowa, Smęgorzyno. Całkowita wartość projektu to około 290 mln PLN netto. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w około 56 %.

 

Zobacz kronikę projektu:

 

Zobacz nowy zakres projektu w dzielnicy Osowa:

Dokumenty do pobrania

do góry