2024-06-05

Aktualności

Podłączenie do sieci - Jasień

Nowa sieć wybudowana w ul. Turzycowej, Oliwkowej i Ostrzyckiej została przekazana do eksploatacji.

814x250_zalatwic_sprawe.jpg

Pozwala na podłączenie kolejnych nieruchomości do miejskiej sieci i likwidację zbiorników bezodpływowych.

Jak to zrobić❓

- Należy zgłosić wolę podłączenia nieruchomości @gdanskiewodociagi (poczta tradycyjna ul. Wałowa 46, Gdańsk 80-858, fax 58 301 45 13, e-mail: info@gdanskiewodociagi.pl).

 

- Umówić się na odbiór techniczny w otwartym wykopie miejsca podłączenia wewnętrznej instalacji na działce z przyłączeniem kanalizacyjnym (miejsce włączenia do studzienki kanalizacyjnej na posesji przed jego zakryciem) oraz spisać stosowne oświadczenia i notatki z przełączenia wraz z podaniem aktualnego stanu wodomierza.

 

- Podpisać umowę na odprowadzanie ścieków.

 

Za wydatki poniesione na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej można uzyskać dotacje od Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

- dotacja na likwidację bezodpływowych zbiorników (szamb) wynosi 3 000 zł

- dotacja na likwidację przydomowej oczyszczalni ścieków – 4 000 zł

Dodatkowo, można uzyskać środki w wysokości 3 000 zł w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków (gdy wymagane jest zastosowanie pompy).

Szczegółowe informacje na ten temat - https://bit.ly/4bGbfqc

do góry