2020-11-04

Aktualności

Podpisano umowę na dokumentację projektową modernizacji przepompowni Ołowianka

Przepompownię ścieków Ołowianka czeka kompleksowa przebudowa. Inwestycja w tej chwili jest szacowana na 21 113 000,00 zł netto. Rozpoczyna się etap przygotowania dokumentacji projektowej.

1440x720_komunikat.jpg

Przepompownia Ołowianka jest jedną z dwóch głównych przepompowni ścieków w Gdańsku. Obie czeka kompleksowa modernizacja (przetarg na projekt wykonawczy drugiej z nich - przepompowni Motława czeka jeszcze na rozstrzygnięcie). Inwestycje realizuje miejska Spółka GIWK.

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana przez firmę AQUA SA, która zaoferowała najniższą cenę w postępowaniu przetargowym to jest 3 040 000,00 zł netto. Planowany na ten moment koszt robót budowlanych to łącznie 18 073 000,00 zł netto, ale może się on zmienić po wykonaniu dokumentacji projektowej. Łączny planowany koszt inwestycji to 21 113 000,00 zł netto.

Celem modernizacji jest podniesienie niezawodności pracy przepompowni Ołowianka oraz ograniczenie uciążliwości jej oddziaływania na środowisko i bezpośrednie sąsiedztwo. Przewidywany termin wykonania dokumentacji projektowej to 2 lata, ale wiele zależy też od tego, jak szybko uda się przeprowadzić uzgodnienia ze służbami ochrony środowiska i konserwatorskimi. Jeśli wszystko uda się przeprowadzić zgodnie z planem, roboty rozpoczną się w 2023 roku, a zakończą w 2025 r.
Zakres prac modernizacyjnych został sformułowany na podstawie ustaleń komisji ekspertów powołanej do zbadania przyczyn awarii przepompowni Ołowianka oraz wniosków eksploatacyjnych i innych potrzeb inwestycyjnych.
Obejmuje on:
 • Wykonanie przyłączy dla pomp mobilnych w celu umożliwienia wykonania bypassu przepompowni
 • Wymianę istniejącej zastawki w komorze ST-5 wraz z dostosowaniem komory do nowego rozwiązania
 • Montaż dwóch dodatkowych zastawek w komorze krat, na kanałach dopływowych do przepompowni Ołowianka wraz z dostosowaniem komory do nowego rozwiązania
 • Wymianę czterech zastawek w komorze krat i wyposażenie dwóch z nich w napędy elektryczne
 • Wymianę istniejących krat w obiekcie
 • Hermetyzację komory krat
 • Wykonanie wzmocnienia i uszczelnienia stropu zbiornika ruchowego (czerpalnego) pomp, w tym wykonanie nowych hermetycznych włazów odpornych na parcie będące wynikiem spiętrzenia ścieków w zbiorniku ruchowym
 • Wykonanie hermetyzacji (wariant I dokumentacji) lub wyniesienia pomieszczenia RG3 na poziom terenu (wariant II dokumentacji)
 • Wykonanie hermetyzacji komory pomp, w tym uszczelnienie przejść rurociągów tłocznych przez ściany zbiornika i wymiana drzwi
 • Wariantowe rozwiązanie kwestii pomp pracujących na obiekcie
 • Wymiana urządzeń hali pomp na mogące pracować w zalaniu
 • Dostosowanie systemu transportu pionowego pomp i armatury ze zbiornika na poziom terenu
 • Wykonanie nowej wentylacji i klimatyzacji obiektu wraz z dezodoryzacją
 • Doposażenie przepompowni w system detekcji gazów
 • Hermetyzacja wejścia do obiektu
 • Zabezpieczenie przed przedostaniem się wód rzeki Motławy i wód opadowych
 • Kompleksowa przebudowa układu sterowania z uwzględnieniem połączenia komunikacyjnego oraz podtrzymania awaryjnego dla serwerów, monitorów i sterowników(Ołowianka II i PM-1)
 • Modernizacja układu SZR wraz z montażem agregatów prądotwórczych przystosowanych do zasilenia dwóch pomp w przepompowni Ołowianka, między innymi zaprojektowanie zbiorników magazynowych paliwa oraz instalacji przepompowywania paliwa ze zbiorników magazynowych do zbiornika ruchowego agregatu
 • Powiększenie placu manewrowego
   
do góry