2022-02-11

Aktualności

Przebudowa sieci w ulicy Narwickiej – podpisana umowy

Został już przekazany teren budowy. Roboty rozpoczną się na przełomie lutego/marca.

1440x720_utrudnienia.jpg

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest złym stanem technicznym istniejącej infrastruktury. Przebudowa infrastruktury umożliwi poprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a tym samym bezkolizyjne wykorzystanie terenów przemysłowych.

Szczegółowy zakres inwestycji:

  • budowa sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicach DN200, DN150, DN125, DN100 i DN80 o łącznej długości ok. 1,4 km oraz sieci wodociągowej z przyłączami z rur z PE DN160, DN110, DN90, DN75, DN63, DN50, DN40, DN25 o łącznej długości ok. 1,0 km,
  • likwidacja istniejącej sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 2,6 km,
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych lub polimerobetonowych oraz modułów PP o średnicach DN300, DN225, DN200 i DN150 wraz z przyłączami, o łącznej długości ok. 2,2 km,
  • likwidacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 1,2 km,
  • rozbiórka istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 260 obręb 58,  w rejonie ul. Narwickiej,
  • rozbiórka i odtworzenie po robotach nawierzchni dróg, chodników i poboczy,

Inwestycja jest realizowana przez miejską Spółkę GIWK w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności na lata 2014-2021. Szacowany koszt inwestycji to 11 989 000,69 zł brutto.

do góry