2022-04-26

Aktualności

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców Warszawskich

27 kwietnia rozpoczynają się roboty wodociągowe na odcinku od Okręgowego Szpitala Kolejowego do ul. Kartuskiej.

814x250_zalatwic_sprawe.jpg

W zakresie inwestycji znajduje się m. in. budowa sieci wodociągowej DN100 wraz z likwidacją istniejącej sieci wodociągowej, przebudowa węzłów wodociągowych, likwidacja istniejącego hydrantu podziemnego.

Celem zadania inwestycyjnego jest zapewnienie dwustronnego zasilania szpitala w wodę oraz poprawę niezawodności zasilania w wodę. Prace będą prowadzone bezwykopowo, częściowo metodą wykopu otwartego.

Zakończenie robót planowane jest w listopadzie 2022 r. Planowany koszt robót to 214.000,00 PLN netto.

do góry