2022-03-02

Aktualności

Przebudowa ul. Hożej

W drugiej połowie marca rozpocznie się przebudowa ul. Hożej wraz z infrastrukturą podziemną (kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa).

1440x720_utrudnienia.jpg

Plac budowy został już przekazany, a wykonawca prac przygotowuje się do rozpoczęcia robót budowalnych.

Szczegółowy zakres inwestycji:

  • Budowa sieci wodociągowej z rur PE-RC o średnicy 110 mm i długości ok. 255,0 m, o średnicy 90 mm i długości ok. 2,0 m wraz z przebudową przyłączy.
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm z rur kamionkowych i długości ok. 215,00 m.
  • Budowa sieci kanalizacji deszczowej z  rur GRP o średnicy 300 mm i długości 108,00 m, o średnicy 400 mm i długości ok. 59,00 m, o średnicy 600 mm i długości ok. 30,00 m wraz z budową przykanalików.
  • Odtworzenie nawierzchni ul. Hożej.

Przy ul. Hożej powstanie także nowy zdrój uliczny z misami dla czworonogów.

Roboty budowlane powinny zakończyć się pod koniec października 2022 r.

Inwestycja jest realizowana w koordynacji z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska. Przewidywany całkowity koszt inwestycji to 2 162 340,00 PLN brutto.

do góry