2022-12-02

Aktualności

Przetarg na roboty w gdańskiej Olszynce

Ogłosiliśmy przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Modrej w gdańskiej Olszynce.

814x250_zalatwic_sprawe.jpg

W zakresie planowanej inwestycji przewidywana jest budowa:

- sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej DN 200 o długości ok. 1310 m

- lokalnych przepompowni ścieków

- sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej DN 90 o długości ok. 843 m

- przyłączy kanalizacyjnych

- sieci wodociągowej DN 110 o długości ok. 2239 m

- przyłączy wodociągowych

Po zakończeniu robót wodociągowych i kanalizacyjnych rozpoczną się roboty drogowe.

Inwestycja jest realizowana wspólnie z DRMG. Szacunkowa wartość zamówienia czyli 25 079 706,41 PLN netto, 30 848 038,89 PLN brutto.

Termin na złożenie ofert upływa 10 stycznia.

Po zakończeniu robót budowalnych w ul. Modrej, planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty w ul. Łanowej.

Szczegółowe informacje https://przetargi.giwk.pl/ogloszenie/zp18022

do góry