2022-03-11

Aktualności

Przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Słowackiego

12 marca zostanie przywrócony ruch dwukierunkowy na dolnym odcinku ul. Słowackiego (od skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego do ul. Trawki), po zakończonym remoncie zarówno jezdni, jak również infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej.

1440x720_komunikat.jpg

Komunikacja miejska na tym odcinku ul. Słowackiego zostanie wprowadzona w terminie późniejszym.Inwestycja jest realizowana przez miejską Spółkę GIWK w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Zakończyły się roboty w pasie drogowym, na planowanym odcinku od skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego do skrzyżowania z ul. Trawki. Do wykonania całego zakresu inwestycji pozostał jeszcze przewiert wodociągu pod Strzyżą, który będzie realizowany w ul. Srebrniki, poza pasem ruchu. Termin realizacji przewiertu jest uzależniony od otrzymania stosownej decyzji i zgody od przedsiębiorstwa Wody Polskie.

do góry